Řezání plechů laserem

v technologickém centru společnosti Montáže Hapla s.r.o. ve Bzenci